"Berilmu dulu sebelum berkata
dan bertindak"

Jumat, 29 Maret 2019

Tugas Individu Makalah Landasan Pendidikan Semester II/PAI


Mata Kuliah                            : Landasan Pendidikan
Bobot sks                                : 2 (2-0)
Prasyarat untuk Mata Kuliah  : Ilmu Pendidikan Islam
Dosen Pengampu                    : Ilyas Abdullah, M.Pd

DESKRIPSI
Mata kuliah ini mencakup materi dengan topik topik mengenai